Brf Bajonetten 2

Posted by in home

Vår förening och fastighet är belägen i den mest prominenta delen av Östermalm. Vår förenings syfte är att tillvarata medlemmarnas intressen och förvalta fastigheten. Denna hemsida har funktioner som i första hand vänder sig till våra medlemmar, men den har även en publik del som alla kan komma åt utan inloggning.